Про сільський бюджет на 2017 рік

ШАМРАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

 

Про сільський бюджет

на 2017 рік

Відповідно до частини1 пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Шамраївська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Визначити на 2017рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 1574,3 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду  сільського бюджету  1545,7 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 28,6 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки  сільського бюджету у сумі 1574,3 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету1545,7 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету  28,6 тис. гривень;

- повернення кредитів до сільського  бюджету у сумі  0,0 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду сільського бюджету - 0,0 тис. грн. та повернення кредитів до спеціального фонду  сільського бюджету 0,0 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з  сільського бюджету у сумі 0,0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду сільського бюджету 0,0 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду сільського  бюджету  0,0 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит  сільського бюджету у сумі 0,0 тис. грн., в тому числі загального фонду сільського бюджету 0,0 тис. грн. та спеціального фонду сільського бюджету 0,0 тис. грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду  сільського бюджету у сумі 0,0 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1545,7тис. грн. та спеціальному фонду 28,6 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  5,5  тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2017рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 6.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд  сільського бюджету у сумі 0,0 тис. гривень.

 

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою

Оплата праці (2110)

Нарахування на оплату праці (2120)

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270)

8. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  749,3 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу сільського бюджету станом на «01» січня 2017 року у сумі 0,0 тис. гривень.

 

10. Установити на 2017 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0,0 тис. грн. Уповноважити керівника виконавчого органу сільської ради надавати гарантії суб’єктам щодо виконання ними боргових зобов’язань.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 13. Установити, що у загальному фонді  сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження :

- Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування);

- Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення;

- Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості;

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості;

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості;

-Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості;

-Земельний податок з юридичних осіб ; 

-Орендна плата з юридичних осіб  ;

-Земельний податок з фізичних осіб  ;

-Орендна плата з фізичних осіб  ;

-Єдиний податок з юридичних осіб ;

-Єдиний податок з фізичних осіб ;

-Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків;

- Плата за надання  інших адміністративних послуг;

- Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені   Бюджетним кодексом України щодо  сільського бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені  Бюджетним кодексом України.

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського  бюджету  на 2017  рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69  Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

- Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення ;

- Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти ;

- Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини ;

-Плата за оренду майна бюджетних установ;  

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017  рік у частині фінансування є надходження, визначені Бюджетним кодексом України.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  сільського бюджету на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені Бюджетним кодексом України.

     17. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

     18.Дане рішення та додатки до нього набирає чинності з 1 січня 2017 року.

    19.Контроль за виконання рішення покласти на виконком сільської ради.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                    В.П.Левіцька

с. Шамраївка

«23» грудня 2016 року                                                      

 №02-12-07

Пояснювальна записка  див.файл

Додатки до рішення див.файл